Μενού Κλείσιμο
Αισιοδοξία-απαισιοδοξία

Ενθουσιασμός φως εν τη ψυχή ποιεί προς το μέλλον.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός