Μενού Κλείσιμο
Θρησκεία-Θεός

Aεί ο θεός γεωμετρεί.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Ει θεοί εισί κακοί, ουκ εισί θεοί.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Περί μεν θεών ουκ έχω ειδέναι, ούθ’ ως εισίν ουθ’ ως ουκ εισίν.
Σχετικά με τους θεούς, δεν ξέρω ούτε πώς είναι ούτε πώς δεν είναι.
Πρωταγόρας, Αρχαίος Αθηναίος σοφιστής

Θεός ουδαμή ουδαμώς άδικος.
Ο Θεός δεν είναι ποτέ καθόλου άδικος.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Πρεσβύτατον των όντων Θεός, αγέννητον γαρ και μήτε αρχήν έχον, μήτε τελετήν.
Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Εύροις δ’ αν επί ων πόλεις ατειχίστους, αγραμμάτους, αβασιλεύτους, αοίκους, αχρημάτους, νομίσματος με δεομένας, απείρους θεάτρων και γυμναστηρίων. Ανιέρου δε πόλεως και αθέου, μη χρωμένης ευχαίς, μη δ’ όρκοις, μηδέ μαντείαις, μηδέ θυσίαις επ’ αγαθοίς, μη δ’ αποτροπαίς κακών ουδείς έστι, ουδ’ έσται γεγονώς θεατής.
Σύντομη απόδοση: Μπορείς να βρεις πόλεις χωρίς άλλα πράγματα, αλλά όχι χωρίς θρησκεία και θεό.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Βέλτιστοι γιγνόμεθα προς τους θεούς βαδίζοντες.
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Θεοί μεν γαρ εισίν. Εναργής γαρ αυτών εστιν η γνώσις.
Οι θεοί υπάρχουν σίγουρα, επειδή η γνώση που έχουμε γι’ αυτούς είναι εναργής.
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

Θεού σέβου και πάντα πράξεις ενθέως.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Τοις θεοίς τίθει τα πάντα.
Άφηνε τα όλα στη θέληση των θεών.
Αρχίλοχος, 725-650 π.Χ., Αρχαίος ιαμβογράφος

Πόρρω ηδονής και λύπης ίδρυται το θείον.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Το θείον και οι νόμοι, ευ μεν αγόντων, εισίν ωφέλιμοι, κακώς δε αγόντων ουδέν ωφελούσιν.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Ου γαρ αργύρω και χρυσώ μακάριον το θείον ουδέ βρονταίς και κεραυνοίς ισχυρόν, αλλ’ επιστήμη και φρονήσει.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός