Μενού Κλείσιμο
Όνειρα

Τοις εγρηγορόσιν ένα και κοινόν κόσμον είναι,
των δε κοιμωμένων έκαστον εις ίδιον αποστρέφεσθαι.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος