Μενού Κλείσιμο
Σιωπή

Κρείττον του λαλείν το σιγάν.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Χρη σιγάν ή κρείσσονα σιγής λέγειν.
Πρέπει να σωπαίνεις ή να λες κάτι καλύτερο από τη σιωπή.
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Μόνη σιγή μεταμέλειαν ου φέρει.
Μόνο η σιωπή δεν δείχνει μεταμέλεια.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Γυναιξί πάσαις κόσμον η σιγή φέρει.
Σε όλες τις γυναίκες η σιωπή είναι στολίδι.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Αιδώς γαρ εν κακοίσιν ουδέν ωφελεί. Η γαρ σιωπή τω λαλούντι σύμμαχος.
Στα δύσκολα η ντροπή δεν ωφελεί σε τίποτα. Η σιωπή είναι σύμμαχος αυτού που μιλάει.
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής

Ο σιωπών συναινεί.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Φησίν σιωπών.
Μιλάς με τη σιωπή σου.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Σιμωνίδης έλεγε μηδέποτε αυτώ μεταμελήσαι σιγήσαντι, φθεγξαμένω δε πολλάκις.
Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ αιών, Έλληνας συλλέκτης γνωμικών

Ω παι σιώπα· πόλλ’ έχει σιγή καλά.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Σόλων ερωτηθείς υπό Περιάνδρου παρά πότον επεί σιωπών ετύγχανε, πότερα δια λόγων σπάνιν ή δια μωρίαν σιωπά· αλλ’ ουδείς αν, είπε, μωρός εν συμποσίω σιωπάν δύναιτο.
Ερωτηθείς, ενώ τα πίνανε και δεν μιλούσε, αν σιωπά επειδή δεν έχει τίποτα να πει ή επειδή είναι βλάκας: κανένας βλάκας δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός σε ένα συμπόσιο.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Η γαρ σιωπή τοις σοφοίς απόκρισις.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Ο αν μη ίδης, μη λέγε. Ειδώς σιγά.
Μη μιλάς για ό,τι δεν ξέρεις. Και όταν μάθεις, σιώπα.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος