Μενού Κλείσιμο
Λογική

Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει.
(Δηλώνει παράλογο συλλογισμό)
Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

Πόθεν τούτο τεκμαίρεις;
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Αρχής απάσης ηγεμών έστω λόγος.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής