Μενού Κλείσιμο
Ερωτήσεις

Πη παρέβην; Τι δ’ έρεξα;Τι δε μοι δέον ουκ ετελέσθη;
Πού παρέβην; Τι έκανα; Τι από αυτά που έπρεπε να κάνω δεν έγινε;
Ερώτημα των Πυθαγορείων