Μενού Κλείσιμο
Υποσχέσεις

Μη φορείν στενόν δακτύλιον.
(με την έννοια μη δεσμεύεσαι και μη δυσκολεύεις τη ζωή σου)
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Όρκους εγώ γυναικός εις ύδωρ γράφω.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Πολλοί μεγάλα επαγγέλλονται, μηδέ μικρά ποιήσαι δυνάμενοι.
Πολλοί υπόσχονται μεγάλα πράγματα, ενώ δεν μπορούν να κάνουν ούτε τα μικρά.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Πράττε μεγάλα μη υπισχνούμενος μεγάλα.
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

 Η γλώσσ’ ομώμοχ’ η δε φρην ανώμοτος.
Η γλώσσα μου ορκίστηκε, αλλά ο νους μου δεν δεσμεύτηκε από τον όρκο.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Θεόν επιορκών μη δόκει λεληθέναι.
Μη νομίζεις ότι αν παραβείς όρκο, ο θεός θα ξεχάσει.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Αφροδίσιος γαρ όρκος ουκ εμποίνιμος.
Ο όρκος που δίνεται για τον έρωτα δεν σηκώνει τιμωρία.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός