Μενού Κλείσιμο
Σκέψη

Η γλώσσα σου μη προτρεχέτω του νου.
Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

Μέγα το εν συμφορήσι, φρονέειν ά δει.
Είναι σπουδαίο να σκέφτεσαι αυτά που πρέπει στις συμφορές.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Φρόνει τι κεδνόν.
Να σκέφτεσαι κάτι πολύτιμο- που αξίζει.
Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

Εις ευ φρονών μυρίων μη φρονούντων κρείττων εστί.
Ένας που σκέφτεται σωστά είναι καλύτερος από μύριους που δεν σκέφτονται.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Ο εντός της ψυχής προς αυτήν διάλογος…επωνομάσθη διάνοια.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος