Μενού Κλείσιμο
Νόμοι-δίκαιο

Ουδείς ανάγκης μείζον ισχύει νόμος.
Δεν υπάρχει νόμος που να υπερισχύει της ανάγκης.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Τοις μεν νόμοις, παλαιοίς χρώ, τοις δ’ όψοις, προσφάτοις.
Να χρησιμοποιείς παλαιούς νόμους και φρέσκα φαγητά.
Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

Ο μηδέν αδικών ουδενός δείται νόμου.
Όποιος δεν αδικεί, δεν χρειάζεται κανένα νόμο.
Αντιφάνης, 405-335 π.Χ, Αρχαίος Κωμωδιογράφος

Ου γαρ τοις ψηφίσµασιν αλλά τοις ήθεσιν καλώς οικείσθαι τας πόλεις.
Οι πόλεις δεν διοικούνται σωστά με τους νόμους αλλά με την ηθική συμπεριφορά των πολιτών.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Ωσπερ σώμα στερηθέν ψυχής πίπτει, ούτω καί πόλις, μή όντων νόμων, καταλύεται.
Οπως το σώμα, όταν στερηθεί της ψυχής πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, καταλύεται.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Κρατίστην είναι δημοκρατίαν εν ή πάντες ως τύραννον φοβούνται τον νόμον.
Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

Ευνομία πειθαρχία νόμων σπουδαίων.
Ευνομία είναι η υπακοή σε σπουδαίους νόμους.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Το θείον και οι νόμοι, ευ μεν αγόντων, εισίν ωφέλιμοι, κακώς δε αγόντων ουδέν ωφελούσιν.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Όπου βία πάρεστι, ουδέν ισχύει νόμος.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Νόμος πονηρός ανομίαν παρεισφέρει.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής