Μενού Κλείσιμο
Καλό-κακό

Ουδέν κακόν αμιγές καλού.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Ενός κακού μύρια έπονται.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Αγαθόν και κακόν ταυτόν.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Αισχρόν το γ’ αισχρόν, καν δοκή καν μη δοκή.
Το κακό είναι κακό, κι αν φαίνεται κι αν δεν φαίνεται.
Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Αρετής οικείον είναι, κακίας αλλότριον.
Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος