Μενού Κλείσιμο
Ευκαιρίες

Από καταδυομένης νηός ό,τι αν λάβης κέρδος.
Από πλοίο που βουλιάζει, ό,τι αρπάξεις κέρδος είναι.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Δρυός πεσούσης, πάς ανήρ ξυλεύεται.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Χρόνος εστίν εν ώ καιρός, και καιρός εν ώ χρόνος ου πολύς.
Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής