Μενού Κλείσιμο
Εναλλακτικές λύσεις

Ούτε ναυν εκ μιάς αγκύρας, ούτε βίον εκ
μιας ελπίδος ορμιστέον.

Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος