Μενού Κλείσιμο
Εξαπάτηση

Μη γυναικός εν τρόποις άβρυνε.
Μη με καλοπιάνεις με γυναικείες μεθόδους.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Βουλή και μύθοισι και ηπεροπηΐδι τέχνη.
Με θέληση, με παραμύθια και με την τέχνη της εξαπάτησης (ερωτηθείς πώς κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο σε τόσο σύντομο διάστημα).
Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

Την αγοράν ωρισμένον τόπον εις το αλλήλους απατάν και πλεονεκτείν.
Η αγορά είναι το μέρος που έχει οριστεί για να εξαπατά ο ένας τον άλλο και να είναι πλεονέκτης.
Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος

Οι αγαθοί ευαπάτητοι.
Οι καλοί άνθρωποι εξαπατούνται εύκολα.
Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος