Μενού Κλείσιμο
Δικαιοσύνη

Ανεξέταστον μη κόλαζε μηδένα.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του κρείττονος ξυμφέρον.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Έστι δίκης οφθαλμός, ος τα πάνθ’ ορά.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Μηδενί δίκην δικάσης, πριν αμφοίν μύθον ακούσης.
Φωκυλίδης, ~5ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής από τη Μίλητο

Ώσπερ το ευθύ ευθέος ου δείται, ούτως ουδέ το δίκαιον δικαίου.
Όπως το ίσιο δεν χρειάζεται χάρακα, έτσι και το δίκαιο δεν χρειάζεται δικαιοσύνη.
Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

Δει εν μεν τοις όπλοις φοβερούς, εν δε τοις δικαστηρίοις φιλανθρώπους είναι.
Οι άνθρωποι στον πόλεμο πρέπει να εμπνέουν φόβο, αλλά στα δικαστήρια να είναι συμπονετικοί.
Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Οξύς θεών οφθαλμός ες το πανθ’ οράν.
Είναι κοφτερό το μάτι των θεών στο να τα βλέπουν όλα.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής