Μενού Κλείσιμο
Απόψεις-Γνώμες

Τα ανθρώπων δοξάσματα παίδων αθύρματα.
Οι γνώμες των ανθρώπων είναι παιδιάστικα παιχνίδια.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Αι δεύτεραι πως φροντίδες σοφώτεραι.
Οι δεύτερες σκέψεις είναι μάλλον πιο σωστές.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Έργμασιν εν μεγάλοις, πάσιν αδείν χαλεπόν.
Στα μεγάλα έργα είναι δύσκολο να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος