Μενού Κλείσιμο
Αποφάσεις

Ο κύβος ερρίφθη.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ανερρίφθω κύβος
Ο κύβος ερρίφθη.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Η δε κακή βουλή τω βουλεύσαντι κακίστη.
Η κακή απόφαση είναι ακόμα πιο κακή γι’ αυτόν που την πήρε.
Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής