Μενού Κλείσιμο
Αξιολόγηση

Εξ όνυχος τον λέοντα.
Ο άξιος φαίνεται και από τις μικρές λεπτομέρειες.
Αλκαίος, 7-6ος αιών π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

Ο μη χείρων, βέλτιστος.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Τότε τας πόλεις απόλλυσθαι, όταν μη δύνωνται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνειν.
Οι πόλεις χάνονται, όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πια τους κακούς από τους καλούς.
Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Ο κακώς διανοηθείς περί των οικείων, ουδέποτε καλώς βουλεύεται περί των αλλοτρίων.
Αυτός που έχει κανονίσει άσχημα τα δικά του δεν μπορεί ποτέ να σκέφτεται σωστά για τα ξένα.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας