Μενού Κλείσιμο
Τάξη

Ουδέν άτακτον των φύσει.
Τίποτα απ’ όσα είναι δοσμένα από τη φύση δεν είναι χωρίς τάξη.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Πάντα χρήματα ην ομού. Είτα ο νους ελθών αυτά διεκόσμησε.
[Στην αρχή] όλα τα πράγματα ήταν ίδια. Μετά ήρθε ο νους και τα [ξεχώρισε και τα] ταξινόμησε.
Αναξαγόρας, π.500-427 π.Χ., Προσωκρατικός φιλόσοφος & αστρονόμος