Μενού Κλείσιμο
Συναναστροφές

Όμοιος ομοίω αεί πελάζει.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Κακοίς ομιλών καυτός εκβήσει κακός.
Αν συναναστρέφεσαι κακούς, και συ θα γίνεις κακός.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Γέρων γέροντι ηδίστην γλώτταν έχει, παις παιδί.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Αεί κολοιός παρά κολοιώ ιζάνει.
Κολιός και κολιός απ’ το ίδιο βαρέλι.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Τοις επιτηδείοις συγχρώ.
Να συναναστρέφεσαι τους ικανούς.
Δελφικό παράγγελμα

Αισχρόν τον μεθύοντα παρ ανδράσι νήφεσιν είναι, αισχρόν δ’ ει νήφων παρά μεθύουσι μένει.
Είναι ντροπή ο μεθυσμένος να βρίσκεται πλάι σε νηφάλιους και ντροπή να βρίσκεται ο νηφάλιος πλάι σε μεθυσμένους.
Θέογνις, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Και τοις θηρίοις πόθος εγγίγνεται των συντρόφων.
[Ακόμα] και τα θηρία ποθούν να βρίσκονται με συντρόφους.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Ανδρός πονηρού φεύγε συνοδίαν αεί.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Και τοις θηρίοις πόθος εγγίγνεται των συντρόφων.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Αεί τον όμοιον άγει θεός ως τον όμοιον.
Πάντα ο θεός τον όμοιο κοντά στον όμοιο φέρνει.
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής

Πένητα φεύγει πας τις εκποδών φίλος.
Ο καθένας αποφεύγει ένα φτωχό φίλο.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός