Μενού Κλείσιμο
Συγκρούσεις

Πυρ μαχαίρα μη σκαλεύειν.
(με την έννοια: μην οξύνεις επιθετικές διαθέσεις)
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Άρχειν χειρών αδίκων.
Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Λοιδωρούμενος ποτε ανεχώρει. Του δ’ επιδιώκοντος ειπόντος, «τι φεύγεις;», «ότι», φησί, «του μεν κακώς λέγειν συ την εξουσίαν έχεις, του δε μη ακούειν εγώ».
Αρίστιππος, 435-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Δυοίν λεγόντοιν θατέρου θυμουμένου ο μή αντιτείνων τοις λόγοις σοφότερος.
Όταν συζητούν δυο μεταξύ τους και φιλονικούν, αυτός που δεν διαφωνεί, είναι ο σοφότερος.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Απόντι μη μάχου.
Μην τα βάζεις με κάποιον που είναι απών.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος