Μενού Κλείσιμο
Πόλεμος-Ειρήνη

Μέγα το της θαλάσσης κράτος.
Περικλής, 495-429 π.Χ., Ο επιφανέστερος αρχαίος Αθηναίος ηγέτης

Πόλεμος ένδοξος, ειρήνης αισχράς αιρετώτερος.
Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς. Και τους μεν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους, τους μεν δούλους εποίησε, τους δε ελευθέρους.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Πόλεμος γαρ σχολείον αρετής εστί.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
 
Ειρήνη ανά γην κουροτρόφος.
Η ειρήνη τρέφει γιους στον κόσμο.
Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής
 
Δια την των χρημάτων κτήσιν πάντες οι πόλεμοι γίγνονται.
Όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση υλικών αγαθών.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος
 
Άνδρες πόλις και ού τείχη, ουδέ νήες ανδρών κεναί.
Η πόλη [και η δύναμή της] είναι οι άντρες και όχι τα τείχη ούτε τα άδεια πλοία.
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός
 

Ποθεινόν εστι υγίεια νοσούσι καί πολεμουμένοις ειρήνη.
Λαχταρούν την υγεία αυτοί που είναι άρρωστοι, και αυτοί που πολεμούν την ειρήνη.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Τα περί τας μάχας εκβαίνοντα παράλογα.
Πολύβιος, 203-120 π.Χ., Αρχαίος ιστορικός

Έστιν ο πόλεμος ουχ όπλων το πλέον, αλλά δαπάνης.
Το πλεονέκτημα στον πόλεμο δεν το δίνουν τα όπλα αλλά τα χρήματα που δαπανώνται.
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός