Μενού Κλείσιμο
Πόλεις

Άνδρες πόλις, και ουχί τείχη ουδέ νήες ανδρών κεναί.
Οι άνδρες συγκροτούν την πόλη, και όχι τα τείχη ούτε τα καράβια όταν είναι άδεια
από άνδρες.
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός