Μενού Κλείσιμο
Πατριωτισμός

Είς οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης.
(Ιλιάδα Μ, ρήση του Έκτορα)
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής

Νόστιμον ήμαρ.
Η ημέρα της επιστροφής.
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής

Ώ παίδες Ελλήνων, ίτε ελευθερούτε πατρίδ’ ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων νυν υπέρ πάντων αγών.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις τοις νουν έχουσι.
Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

Νόμιζε την πατρίδα οίκον , τους δε πολίτας εταίρους.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός