Μενού Κλείσιμο
Παιδιά

Ζηλωτός όστις ηυτύχησεν εις τέκνα.
Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ο μη δαρείς άνθρωπος ου παιδεύεται.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Αυθαίρετος λύπη ’στιν η τέκνων σπορά.
Οικειοθελής λύπη είναι να σπέρνεις παιδιά.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής