Μενού Κλείσιμο
Ισότητα

Ισότης στάσιν ου ποιεί.
Η ισότητα δεν προκαλεί επανάσταση.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος