Μενού Κλείσιμο
Ηγεσία-Διοίκηση

Αρχή άνδρα δείκνυσι.
Η εξουσία αποκαλύπτει τον χαρακτήρα.
Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

Το διοικείν εστί προβλέπειν.
Αλκιβιάδης, 450-404 π.Χ., Αθηναίος πολιτικός & στρατηγός

Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει.
Αγάθων, 450-400 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω.
Ανώνυμος
 
Χαλεπόν το ποιείν, το δε κελεύσαι ράδιον.
Φιλήμων, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Συρακούσιος κωμωδιογράφος
 
Ισχυρόν όντα πράον είναι, όπως οι πλησίον αιδώνται μάλλον ή φοβώνται.
Ο ισχυρός πρέπει να είναι πράος, ώστε περισσότερο να τον ντρέπονται παρά να τον φοβούνται.
Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας
 
Οποία η δέσποινα, τοίαι και αι θεραπαινίδες.
Αρχαιοελληνική παροιμία
 
Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει.
Όταν μάθεις να διοικείσαι, τότε θα μάθεις να διοικείς.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος
 
Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμενον της αρχής μη πλουσιώτερον, αλλά μάλλον ενδοξότερον γεγονέναι.
Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος
 
Τον άρχοντα χρήναι μηδέν φρονείν θνητόν, αλλά πάντ’ αθάνατα.
Ο ηγέτης δεν πρέπει να θεωρεί τίποτε προσωρινό, αλλά τα πάντα αθάνατα.
Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας
 
Δημοβόρος βασιλεύς, επεί ουτιδανοίσιν ανάσσεις.
Λαοφάγε βασιλιά, κυβερνάς “ουτιδανούς” (από την Ιλιάδα, ομιλεί ο Αχιλλέας).
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής
 
Φιλεί ωδίνας τίκτειν νυξ κυβερνήτη σοφώ.
Η νύχτα συνηθίζει να προκαλεί πονοκεφάλους στο σοφό ηγέτη.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής
 
Χαλεπόν άρχεσθαι υπό χερείονος.
Είναι σκληρό να σε εξουσιάζει κάποιος κατώτερος.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
 
Ουκ αγαθόν πολυκοιρανίη. Είς κοίρανος έστω, είς βασιλεύς.
Δεν είναι καλό να υπάρχει πολυαρχία. Πρέπει να υπάρχει ένας αρχηγός, ένας βασιλιάς.
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής
 
Αρχής τετευχώς, ίσθι ταύτης άξιος.
Αν αποκτήσεις κάποιο αξίωμα, να [φροντίσεις να] φανείς αντάξιός του.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής
 
Άρχων κόσμει σεαυτόν.
Όταν είσαι άρχοντας να στολίζεις τον εαυτό σου [με προσόντα, αρετές κ.λπ.].
Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας
 
Το άρχειν ήδιστον.
Το να ασκείς εξουσία είναι υπέρτατη ευχαρίστηση.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
 
Είς κοίρανος έστω, είς βασιλεύς.
Πρέπει να υπάρχει ένας ηγεμόνας, ένας βασιλιάς.
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής
 
Είς εστι δούλος οικίας, ο δεσπότης.
Ένας είναι ο [πραγματικός] δούλος στο σπίτι, το αφεντικό του σπιτιού.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής
 
Δεσπότης δούλου δείται και δούλος δεσπότου.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
 
Σμικρώ χαλινώ δ’ οίδα τους θυμουμένους ίππους καταρτυθέντας.
Εγώ ξέρω πως στ’ άγρια άλογα βάζουν μικρό [κοντό] χαλινάρι.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός
 
«Ούτως, άθλιε, την πολιτείαν διώκησας;»

-«Συ κάλλιον έχεις διοικήσαι;»
– Έτσι διοίκησες άθλιε;
-Και συ θα διοικήσεις καλύτερα;

Διάλογος μεταξύ του Ηρακλείου και του εκθρονισθέντος Φωκά
(Μετά από την απάντηση του Φωκά, ο Ηράκλειος τον εκτέλεσε)

Καματηρόν το άρχειν.
Κουραστικό να διοικείς.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος