Μενού Κλείσιμο
Γονείς

Στους γονείς οφείλομεν το ζην,
στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.