Μενού Κλείσιμο
Φασισμός

Μακραί τυράννων χείρες.
Αρχαιοελληνική παροιμία