Μενού Κλείσιμο
Εχθροί

Τον εχθρόν φίλον ποιείν και ευεργετείν.
Τον εχθρό σου να τον κάνεις φίλο και να τον ευεργετείς.
Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

Προσέχειν τοις εχθροίς· πρώτοι γαρ των αμαρτημάτων αισθάνονται.
Να προσέχεις αυτά που λένε οι εχθροί σου. Είναι οι πρώτοι που θα επισημάνουν τα λάθη σου.
Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Αλλ’ απ’ εχθρών δήτα πολλά μανθάνουσιν οι σοφοί.
Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος

Εχθρών άδωρα δώρα κούκ ονήσιμα.
Τα δώρα των εχθρών δεν είναι πραγματικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Εχθροίς απιστών ούποτ’ αν πάθοις βλάβην.
Αν δεν εμπιστεύεσαι τους εχθρούς σου δεν πρόκειται ποτέ να ζημιωθείς.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Δυστυχών κρύπτε, ίνα μη τους εχθρούς ευφρανής.
Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

Δει τοις μεν εχθροίς και περί των πιστών απιστείν, τοις δε φίλοις και τα άπιστα πιστεύειν.
Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ποτί δ’ εχθρόν, άπ’ εχθρός εών, λύκοιο δίκαν υποθεύσομαι.
Εναντίον του εχθρού, αφού είναι εχθρός, θα ορμήξω σαν λύκος.
Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

Λόγον παρ’ εχθρού μη ποθ’ ηγήση φίλον.
Τα λόγια του εχθρού σου μην τα θεωρήσεις ποτέ φιλικά.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής