Μενού Κλείσιμο
Εργασία

Φιλεί δε τω κάμνοντι συσπεύδειν θεός.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Μισθόν μοχθήσαντα δίδου.
Να πληρώνεις αυτόν που δούλεψε.
Φωκυλίδης, 5ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Εξ εργασίας θηριώδους ουσίας μεν πλήθος συσσωρεύεται, βίος δε ταλαίπωρος συνίσταται.
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

Κάματος θησαυρός έστι τοις ανθρώποις.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Το μεν εργάζεσθαι αγαθόν το δε αργείν κακόν.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Την γεωργίαν των άλλων τεχνών μητέρα και τροφόν είναι.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Έργον αέξεται, ώ επιμίμνω.
Μια δουλειά θα προχωρήσει, αν καταπιαστείς μ’ αυτήν σοβαρά.
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής

Πόνος, ως λέγουσιν, ευκλείας πατήρ.
Ο μόχθος, καθώς λένε, είναι ο πατέρας της φήμης.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός