Μενού Κλείσιμο
Επιχειρήσεις

Την αγοράν ωρισμένον τόπον εις το αλλήλους
απατάν και πλεονεκτείν.
Η αγορά είναι το μέρος που έχει οριστεί για να εξαπατά ο ένας τον άλλο και να είναι πλεονέκτης.
Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος