Μενού Κλείσιμο
Δρόμος

Τας λεωφόρους μη βαδίζειν.
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Οδού παρούσης την ατραπόν μη ζήτει.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Οδός άνω και κάτω μία.
Ο δρόμος που πάει προς τα πάνω είναι ο ίδιος δρόμος που πάει προς τα κάτω.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος