Μενού Κλείσιμο
Δημοκρατία

Δημοκρατία κρείτον τυρρανίδος.
Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

Το εναντιούμενον τω δυναστεύοντι δήμος ωνόμασται.
Αυτό που εναντιώνεται στο δυνάστη λέγεται λαός.
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

Κρατίστην είναι δημοκρατίαν εν ή πάντες ως τύραννον φοβούνται τον νόμον.
Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος