Μενού Κλείσιμο
Διαφθορά

Αργυραίς λόγχαις μάχου και πάντων κρατήσεις.
Να μάχεσαι με αργυρές λόγχες (δηλ. να δωροδοκείς) και θα κερδίσεις όλες τις μάχες.
Χρησμός της Πυθίας προς τον Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας