Μενού Κλείσιμο
Διαφορετικότητα

Ανθρώποις πάσι ταυτό αγαθόν και αληθές.
Ηδύ δε άλλω άλλο.

Για όλους τους ανθρώπους, το καλό και το αληθινό είναι το ίδιο. Αυτό που προκαλεί
ευχαρίστηση όμως είναι διαφορετικό στον καθένα.

Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος