Μενού Κλείσιμο
Αταξία

Πας όχλος φοβερός.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Λίθοι και πλίνθοι και ξύλα και κέραμοι ατάκτως ερριμμένα ουδέν εστι.
Λίθοι, πλίνθοι, ξύλα και κεραμικά από μόνα τους δεν κάνουν ένα σπίτι. Χρειάζεται οργάνωση.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Η μεν ευταξία σώζειν δοκεί, η δε αταξία πολλούς ήδη απολώλεκε.
Η μεν τάξη γενικά πιστεύεται ότι σώζει [στη μάχη] ενώ η αταξία πολλούς έχει καταστρέψει.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός