Μενού Κλείσιμο
Ανθρώπινες σχέσεις

Ξένους ξένιζε και συ γαρ ξένος γ’ έση.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ό συ μισείς, ετέρω μη ποιήσεις.
Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

Εν πόλει μήτε ως λέων ανατρέφου μήτε ως κώνωψ. Το μεν γαρ εκπατείται, το δε καιροφυλακτείται.
Μητρόδωρος ο Χίος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

Πάσιν άρεσκε.
Να είσαι αρεστός σε όλους.
Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

Βούλου δ’ αρέσκειν πάσι, μη σαυτώ μόνον.
Να επιδιώκεις να είσαι αρεστός σε όλους, όχι μόνο στον εαυτό σου.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής