Μενού Κλείσιμο
Ζώα

Πολλ’ οίδ’ αλώπηξ, εχίνος δε εν, μέγα.
Η αλεπού ξέρει πολλά και ο σκαντζόχοιρος ένα και καλό.
Αρχίλοχος, 725-650 π.Χ., Αρχαίος ιαμβογράφος

Βρεκεκέξ κουάξ κουάξ.
Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος

Τα φυτά των ζώων ένεκέν εστι και τα ζώα των ανθρώπων χάριν.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος