Μενού Κλείσιμο
Ύπνος

Ύπνω και θανάτω διδυμάοσιν.
Ο ύπνος και ο θάνατος είναι δίδυμα αδέλφια.
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής

Καθεύδων ουδείς ουδενός άξιος, ουδέν μάλλον του μη ζώντος.
Αν κοιμάται [συνέχεια] κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα, όχι πιο πολύ από αυτόν που δεν υπάρχει στη ζωή.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος