Μενού Κλείσιμο
Θάλασσα

Παρά θίν’ αλός.
Παραλιακά.
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής

Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Μέγα το της θαλάσσης κράτος.
Περικλής, 495-429 π.Χ., Ο επιφανέστερος αρχαίος Αθηναίος ηγέτης

Πιστόν γη, άπιστον θάλασσα.
Αρχαιοελληνικό ρητό

Θάλαττα ύδωρ καθαρώτατον και μιαρώτατον, ιχθύσι μεν πότιμον και σωτήριον, ανθρώποις δε άποτον και ολέθριον.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος