Μενού Κλείσιμο
Κόσμος-σύμπαν

Κάλλιστον κόσμος, ποίημα γαρ θεού.
Θαλής ο Μιλήσιος, 643-548 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Κόσμον τονδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ’ ην αεί και έστιν και έστε πύρ αείζωον.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος