Μενού Κλείσιμο
Γη

Πάντες γαίης τε και ύδατος εκγενόμεθα.
Ξενοφάνης, 570-480 π.Χ., Φιλόσοφος

Γη και ύδωρ πάντα έσθ’ όσα γίνονται ηδέ φύονται.
Χώμα και νερό είναι όλα όσα γεννιούνται και φυτρώνουν.
Ξενοφάνης, 570-480 π.Χ., Φιλόσοφος

Άπαντα τίκτει χθών πάλιν τε και λαμβάνειν.
Τα πάντα τα γεννάει η γη και πάλι τα παίρνει.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός