Μενού Κλείσιμο
Φωτιά

Πυρ μαχαίρα μη σκαλεύειν.
(με την έννοια: μην οξύνεις επιθετικές διαθέσεις)
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Των οικιών ημών εμπιμπραμένων, ημείς άδομεν.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Οκόσα φάρμακα ουκ ιήται, σίδηρος ιήται· Όσσα σίδηρος ουκ ιήται, πυρ ιήται· όσσα δε πυρ ουκ ιήται ταύτα χρη νομίζειν ανίητα.
Ιήται= θεραπεύει, Σίδηρος(μτφ.)= εγχείρηση, Πυρ(μτφ.)= καυτηρίαση.
Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

Τέχνας δε πάσας και ανεύρε το πυρ και σώζει.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός