Μενού Κλείσιμο
Φαγητό

Η κοιλία και πολλά χωρεί κωλίγα.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Οι μεν λοιποί ζώσιν ίνα εσθιώσιν, αυτός δε εσθίω ίνα ζω.
Οι άλλοι ζουν για να τρώνε, αλλά εγώ τρώω για να ζήσω.
Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος