Μενού Κλείσιμο
Συνουσία

Λυχνίας σβεσθείσης, πάσα γυνή ομοία.
Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Ούτε δια τούτου ούτε άνευ τούτου.
Ούτε γι’ αυτό ούτε χωρίς αυτό (απάντηση στην ερώτηση αν “ο έρως ένεκα τής συνουσίας γίγνεται”).
Αρίστιππος, 435-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Άμα δε το χιτώνι εκδυομένω εκδύεται και την αιδώ γυνή.
Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος