Μενού Κλείσιμο
Γαμός

Γάμος γαρ ανθρώποισιν ευκταίον κακόν.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Γαμείν δε μέλλων βλέψον εις τους γείτονας.
Όταν πρόκειται να παντρευτείς, ρώτα τους γείτονες (της).
Αρχαιοελληνική παροιμία

Γαμείν εκ των ομοίων. Εάν γαρ εκ των κρειττόνων, δεσπότας, ου συγγενείς κτήσει.
Να παντρεύεσαι από τη σειρά σου. Αν παντρευτείς καλύτερο θα αποκτήσεις αφεντικά, όχι συγγενείς.
Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

Βίον καλόν ζης αν γυναίκα μη έχεις.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής
 
Γάμει δε μη την προίκα αλλά την γυναίκα.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής
 
Προτρεπομένη δε τον άνδρα Λεωνίδαν εξιόντα εις Θερμοπύλας άξιον της Σπάρτης φανήναι, ηρώτα τι χρη πράττειν· ο δε έφη, «αγαθόν γαμείν και αγαθά τίκτειν.»
(αναφέρεται στην Γοργώ, κόρη του βασιλιά Κλεομένη και σύζυγο του Λεωνίδα)
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός
 
Ή μη γάμει το σύνολον ή γαμών κράτει.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής
 
Αν μεν καλήν, έξεις κοινήν, αν δε αισχράν, έξεις ποινήν.
Αν πάρεις όμορφη θα την μοιράζεσαι, αν πάρεις άσχημη θα τιμωρηθείς (απάντηση στην ερώτηση “τι γυναίκα να παντρευτώ;”).
Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος