Μενού Κλείσιμο
Άντρας-Γυναίκα

Γυνή δικαία του βίου σωτηρία.
Η καλή γυναίκα είναι σωτηρία στη ζωή [ενός άντρα].
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ένιοι, πόλεων μεν δεσπόζουσι, γυναιξί δε δουλεύουσι.
Κάποιοι κυβερνούν πόλεις αλλά είναι δούλοι γυναικών.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ού μεν γαρ τι γυναικός άμεινον αγαθής.
Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο [για τον άντρα] από την καλή γυναίκα.
Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Τας μεν κόρας άνδρας ευρείν δει, τας δε γυναίκας σώζειν τους έχοντας.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Αδρανές άρρεν τε και θήλυ χωρίς αλλήλων.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Υπό γυναικός άρχεσθαι ύβρις αν ανδρί είη εσχάτη.
Το να εξουσιάζεται ένας άντρας από μια γυναίκα είναι ο μεγαλύτερος εξευτελισμός.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Γυνή πολλά ανδρός οξυτέρη προς κακοφραδμοσύνην.
Η γυναίκα είναι πιο ξύπνια από τον άντρα στις πονηριές.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Παρθενικήν δε γαμείν, ως κ’ ήθεα κεδνά διδάξης.
Να παντρευτείς παρθένα για να της διδάξεις σωστά ήθη.
Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής