Μενού Κλείσιμο
Τραγωδία

Έστιν ουν τραγωδία μίμησις πράξεως
σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης,
ηδυσμένω λόγω, δρώντων και ου
δι’ απαγγελίας, δι’ ελέου και φόβου
περαίνουσα την των τοιούτων
παθημάτων κάθαρσιν.

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος