Μενού Κλείσιμο
Τέχνη

Ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή,
ο δε καιρός οξύς, η δε πείρα σφαλερή,
η δε κρίσις χαλεπή.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

Την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπώσαν, την δε ποίησιν ζωγραφίαν λαλούσαν.
Η ζωγραφική είναι ποίηση που σωπαίνει και η ποίηση είναι ζωγραφική που μιλάει.
Σιμωνίδης ο Κείος, 556-468 π.Χ., Ποιητής & συγγραφέας επιγραμμάτων