Μενού Κλείσιμο
Ρητορική

Ουδέν ατέκμαρτον, ουδέν τυφλόν.
Τίποτα δεν είναι χωρίς αιτία, τίποτα δεν είναι ανεξήγητο.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Άρα το όσιον ότι όσιόν εστιν, φιλείται υπό των θεών, ή ότι φιλείται όσιόν εστιν;
Tο καλό είναι καλό επειδή αρέσει στους θεούς ή αρέσει στους θεούς επειδή είναι καλό;
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Όπου της αιτίας απολείπει ο λόγος, εκείθεν άρχεται το απορείν.
Όπου απουσιάζει η λογική από την αιτία, από εκεί αρχίζει η απορία.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Μηδέν εκ του μη όντος γίνεσθαι μηδ’ ες το μη ον φθείρεσθαι.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Όθι τις αλγεί, τόθι και την χείραν φέρει.
Όπου πονάει κανείς, εκεί φέρνει και το χέρι του.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Λιμός κόρον εποίησε, κάματος ανάπαυσιν.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος